sfdgdfg
sfdgdfg
LAMBO
LAMBO

Regulamin  Ośrodka  Szkolenia Kierowców   LAMBO

 

 

Postanowienia ogólne:

Regulamin określa warunki i zasady na jakich działa Ośrodek Szkolenia Kierowców LAMBO.

Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 1.11.2011 do odwołania.

Wszystkie treści zawarte w regulaminie O.S.K. LAMBO są zgodne z obowiązującym

prawem i rozporządzeniem w sprawie szkolenia i egzaminowania.

 

I. WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS KAT. B

Kat. B wiek-osoba pełnoletnia lub osoba, która nie później niż 3 miesiące po dniu rozpoczęcia kursu skończy 18 lat.

Dokument tożsamości-dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem.

Wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 200zł ( pierwsza rata) , która przepada w przypadku dobrowolnej rezygnacji z kursu (z przyczyn niezależnych od  Ośrodka Szkolenia).

Każda rata jest traktowana jako zadatek (w przypadku rezygnacji z kursu z powodów niezależnych od  Ośrodka Szkolenia – nie podlega zwrotowi).

 

II. PRZEBIEG KURSU

A. Część teoretyczna

• Szkolenie teoretyczne składa się z 30 godzin wykładów (1 godzina=45 minut)

• W programie szkolenia  4 godzinny kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzony przez     ratowników medycznych

• Uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów dydaktycznych

B. Część praktyczna

• Szkolenie praktyczne składa się z 30 godzin jazd (1 godzina jazdy=60 minut)

• Szkolenie praktyczne rozpoczyna się i kończy w siedzibie OSK-LAMBO przy ul. Radarowej 28

• Szkolenie praktyczne i  teoretyczne kończy się egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym zgodnie z zasadami egzaminu państwowego

 

 

 

 

III.OPŁATY ZA KURS

• Cena kursu przedstawiona jest w cenniku umieszczonym na stronie internetowej w zakładce cennik

• Cena kursu kat. B  obejmuje 30 godzin teorii, 30 godzin jazd, badania lekarskie, komplet materiałów dydaktycznych oraz egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny

• Płatność za kurs może być rozłożona na nieoprocentowane raty

• Opłaty mogą być regulowane gotówką bezpośrednio w biurze,  u instruktora za pokwitowaniem lub przelewem na konto

•  Minimalne raty i maksymalne ilości godzin do wyjeżdżenia przy określonych wpłatach na kursie podstawowym na  kat. B  przedstawia poniższy harmonogram:

- 250 zł   przy zapisie    

- 400 zł   najpóźniej w dniu rozpoczęcia jazd

- 400 zł   najpóźniej do dziesiątej godziny jazd

- 450 zł   najpóźniej do dwudziestej godziny jazd

 

W przypadku ponad sześciomiesięcznej przerwy w szkoleniu (z przyczyn niezależnych od  Ośrodka Szkolenia) Osoba szkolona zobowiązuje się do wyrównania opłat za kurs do aktualnie obowiązujących (o ile te uległy zmianie).

Jeśli zmiana ceny nastąpiła w trakcie szkolenia, Osobę szkoloną (o ile nie wystąpiła ponad sześciomiesięczna przerwa w szkoleniu) obowiązuje cennik z dnia zapisu na kurs.

 

 IV. ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

Wszelkie sprawy związane z organizacją szkolenia załatwiamy osobiście lub telefonicznie TYLKO i WYŁĄCZNIE  z biurem  LAMBO  (pon-pt 10-19,  sob 9-15,  ndz i święta – biuro nieczynne)

Na maile odpowiadamy w dni robocze w ciągu 24 godzin (nie ma możliwości umawiania, zmiany czy odwoływania terminów zajęć drogą mailową).

 

Wszelkie zmiany dotyczące umówionych terminów zajęć teoretycznych (wykłady) jak i praktycznych (jazdy) należy zgłaszać TELEFONICZNIE lub OSOBIŚCIE w biurze LAMBO najpóźniej w dniu poprzedzającym zajęcia do godziny 16:00 (w dni robocze) oraz najpóźniej do godziny 12:00 (w soboty).

W niedziele, święta oraz dni ustalone jako wolne od pracy biuro LAMBO jest nieczynne – zmiany terminów zajęć w takie dni oraz następujących bezpośrednio po nich, należy zgłaszać najpóźniej w ostatnim dniu roboczym biura poprzedzającym umówiony termin zajęć (instruktorzy prowadzący zajęcia nie przyjmują zgłoszeń na temat zmian).

Próba zmiany terminów zajęć w sposób inny niż wyżej opisany lub nieobecność na zajęciach stanowi naruszenie Regulaminu i skutkuje przepadnięciem umówionego terminu.

 

 

V. ZAKOŃCZENIE KURSU

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie wewnętrznym teoretycznym i praktycznym, osobie szkolonej zostaje zaktualizowany w przeciągu dwóch dni roboczych nr PKK co daje możliwość ustalenia terminu egzaminu państwowego.                                                                                                                                                     Osobie szkolonej nie zostanie zaktualizowany nr PKK w sytuacji nie uregulowania wszystkich płatności za kurs.

 

 

Dane kontaktowe

  Auto Szkoła LAMBO

ul. Radarowa 28

(przy WORD Okęcie Radarowa)

e-mail:  kontakt@osk-lambo.pl

Biuro czynne:

 

       Pn - pt     10 - 19        Sob            9 - 15

 

tel.  888  333  667

(22)  24  34  000

 

Jazdy  prowadzimy

 pon - ndz  6-22